Založ si blog

Morálne Waterloo ministra Miškova. No a čo…

Morálne Waterloo  ministra Miškova. No a čo…

Prestavte si  sám seba v takej malej dráme:

Scéna 1: Ako podnikateľ  ste  investovali   obrovské  peniaze  do firmy S.  Investovali ste, a ešte k tomu viac ako ostatní,   so zaťatými zubami ( peňazí málo, potrieb veľa) .  Ale zato máte vo firme rozhodujúce postavenie pri tvorbe jej politiky. To nutne potrebujete, lebo firma S ovplyvňujej chod  celej hospodárskej oblasti. A tam vy  máte prioritné záujmy.

Scéna 2: Hoci máte väčšinu , iniciatívne a dobrovoľne  sa vzdávate svojich práv.  Aj pri rozhodnutiach ,  ktoré drasticky poškodzujú  vaše záujmy.

Scéna 3: Menšinoví  spoločníci využívajú priestor a prijímajú rozhodnutia, ktoré prenikavo  poškodzujú vaše záujmy.

Scéna 4: Skúste vysvetliť, čo vás viedlo k unikátnemu kroku vzdať sa svojich práv ( ktoré ste si zaplatili) ?  Čo sa dá robiť pri obrane  svojich záujmov?

 

Je takmer isté, že odpoviete:  Vzdanie sa svojich  práv  a umožnenie    poškodzovania vlastných záujmov je  úplný nonsens.  Pri  spravovaní vlastného majetku takéto niečo nevyvediem.  Pravda, len vtedy, ak v tom nie je nejaká kuliha. Napr.  ak by  vám z nejakého dôvodu záležalo viac na tom, čo vám vaši spoločníci zo svojho zisku  budú „ ulievať“ , ako na vlastných prioritných záujmoch.  Že to je hlúposť? Je.  Ale platí to aj o spravovaní  štátneho  ( našeho?!) majetku vládou ? O  zabezpečovaní  záujmov obyvateľov tohto štátu  pri správe ich majetku ?   Ale  buďme ešte konkrétnejší:   chránia sa záujmy občanov tohto štátu  pri spravovaní   jeho  väčšinového podielu  ( rozumej   podielu  obyvateľov tohto štátu)  v SPP?

Začnime od začiatku t.j.  od predaja menšinového podielu štátu  v SPP počas  Dzurindovej vlády .  Keďže plyn , jeho cena, podmienky predaja ai,  je pre hospodárstvo štátu  niečo ako vzduch pre život človeka,  bol plynový priemysel pôvodne  zahrnutý do zákona o  tzv. strategických podnikov . Tie  vzhľadom na potrebu zachovania rozhodovacieho vplyvu štátu nemôžu byť predané. Keď nie ako celok, tak aspoň kúsok, povedala si vtedajšia vláda a  minoritný podiel SPP predala.

Predajom menšinového podielu strategického podniku akokeby nebol  zákon porušený.  Je to ale  naozaj v poriadku? No bolo by, keby predali minoritný podiel s minoritnými právami. Stalo sa ale niečo, čo je  vo svete nevídané :  Dzurindova vláda predala menšinový podiel za menšinovú cenu ale s právami väčšinového vlastníka. Absurdné, že? Určite áno, ale u nás to prešlo.  A tak sa úplne dobrovoľne  a nepochopiteľne vláda vzdala možnosti byť pri   rozhodnutiach  o cene a podmienkach predaja plynu v tomto štáte.  Že to je nonsens, lebo práve preto bol podnik zaradený do strategických podnikov? Nuž áno,  ale stalo sa. A zodpovední aktéri tejto fraškodrámy sa dodnes tvária, že to je oukej. Zákon predsa nebol porušený. ..

 

Od časového momentu,  keď sa vláda nepochopiteľne  vzdala svojho legitímneho práva pôsobiť v SPP ako plnohodnotný väčšinový vlastník ( vlastne sa nesprávala ako vláda ) , prešlo Slovensko a slovenskí občania do  „ banánového “režimu rozvoja.  Obdobne  ako  svojho času obyvatelia Guatemaly, ktorí   boli  závislí od toho aké výnosy chce United Fruit Company ( dnes Chiquita Bananas)  dosahovať.

Príjmy z SPP získavajú jej vlastníci nielen z dividend. Odhaduje sa, že nemenej dôležitý je aj tzv. tichý kanál , ktorým je tiché odčerpávanie finacií cez konzulting a outsourcing a ďalšími „ kultúrnymi“ kanálmi ( nákupy ai). O to rozhoduje manažment a štatutárny orgán plne kontrolovaný menšinovými zahraničnými vlastníkmi ( mimochodom so silným štátnym vlasníckym pozadím..).  Tomuto zodpovedá aj nasmerovanie tokov takéhoto „ púšťania“ žilou ako sa o tom  intenzívne diskutovalo už v druhej polovici minulého desať tročia.  Samozrejme, že náklady sa v tomto prípade významne zvýšia a tým sa zmenšujú dividendy, čím trpí najmä väčšinový vlastník- slovenský štát a jeho občania.  Ak k takto „kultúrne“  navýšeným nákladom  prirátate zvýšenie cien plynu  , vzniká situácia, keď  sa akosi zistí,  že treba zvýšiť ceny plynu. A menšinový vlastník s väčšinovými právami tak aj koná. A nenavrhne zvýšenie  primerané  zvýšeniu cien plynu ( cena plynu je totiž  len časť nákladov SPP)  , ale navrhne  zvýšenie  úplne nehorázne  – skrátka    „ banánové“….

Čo sa dá s tým robiť? V právnom štáte, ktorým formálne Slovensko je, je nemysliteľné chytiť sa za hlavu a  poprieť to, čo predchádzajúca vláda ako právne kompetntný reprezentant štátu podpísala. Nech to má akokoľvek zvrátenú logiku.   Ak  teda  nastupujúca Ficova  vláda ( 2006)  chcela riešiť tieto patologické anomálie – a dôvodov mala  dosť, napr. aj ten, že to mohlo „ vybuchnúť“ počas ich vládnutia-  , tak  mala naozaj o čom rozmýšľať.  Popri  nesprávne nastavených podmienkach dôchodkovej reformy vedúcich k ekonomickej  „ samovražde“ štátu  v období 2015-2020, nepochopiteľnej (  ?!) legitimizácie zisku z povinne vyberaných zdravotných odvodov, bol problém  nekontrolovanej cenovej turbulencie plynu asi tretím najzávažnejším .

Po analýze  zákonných možností  regulácie cien plynu  v rámci komperencií  Úradu pre raguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)  , prišla Ficova vláda k správnemu záveru, že tadeto si práva väčšinového akcionára  presadiť nemôže.   V prvom rade preto, lebo kompetenčne nezávislý Úrad  nebude hrať úlohu ukrivdeného väčšinového akcionára.   To ÚRSO nemohol vtedy a nemôže ani teraz a jeho šéfovia, nech majú akékoľvek politické pozadie , nemôžu  pod akýmkoľvek politickým tlakom  poprieť fakty.   A po druhé, že  návrhy SPP boli formálne v poriadku a boli postavené na číslach dokumentovateľných mimo iné aj  účtovncítvom SPP ( čo ale neznamená, že správne odrážajú stav) .

Ficova vláda našla riešenie v tom, že prijala zákon ,  podľa ktorého  cenové návrhy plynu  musí schváliť  Valné zhromaždenie spoločnosti.  Tu má väčšinový  vlastník to, za čo zaplatil a čo mu patrí . Väčšinu hlasov.  Tým bola eliminovaná absurdná situácia, keď  väčšinový vlastník má v štatutárnom orgáne  len menšinu miest  t.j. eliminovala sa situácia , keď   o cenách plynu   plne rozhoduje  menšinový  vlastník  svojou  väčšinou hlasov !!! Prijatím tohto zákona bolo teda obnovené to, čoho sa Dzurindova vláda – buď účelovo alebo z iných záhadných dôvodov –  dobrovoľne  vzdala :  právo väčšinového  vlastníka ovplyvňovať vývoj vo firme primerane výške svojho podielu a svojim záujmom.

Obnovenie práv väčšinového  vlastníka  bolo a  je jednoznačne správne aj keď  spôsob môže  vyvolať  zamyslenie.   Účelové konanie  vtedajšej Dzurindovej vlády  bolo totiž napravené zákonom, ktoré je taktiež účelový a preto sa aj o ňom dá diskutovať.    Presnejšie povedané dalo .   Na návrh Juraja  Miškova  , ministra hospodárstva nastupúcej Radičovej vlády,    bol zákon zrušený ( dôvody na zrušenie sú osobitnou kapitolou prešpikovanou polopravdami  o európskej legislatíve  a propagandou ).   Deformácia sa teda znovu  obnovila.  Menšinový vlastník má znovu väčšinové práva.  Tak ako mu to bolo kedysi sľúbené….

Keď následne menšinový vlastník v SPP  presadil  návrh na dvojetapové zvýšenie cien plynu o vyše 30 % ,  znervózený minister Miškov   k nemu pred kamerami prečítal nasledovné vyjadrenie:  „….ÚRSO je jediné oprávnené rozhodovať o cenách vrátane plynu…..ÚRSO vedie nominant Smeru pán Holjenčík, ktorý má rozhodnúť o tzv. škandalóznom návrhu SPP. Preto s nesmiernym záujmom budeme sledovať konanie tohto pána a jeho rozhodovanie o zvýšení cien plynu. Celé ÚRSO dnes ovládajú nominanti pána Fica. V prípade, že pán Holjenčik, nominant Smeru, schváli tento škandalózny cenový návrh,  proti ktorému mimochodom hlasovali naši zástupcovia v SPP ( rozumej zástupcovia štátu s menšinovým postavením  v orgánoch SPP) , za zvýšenie cien plynu preberá zodpovednosť strana Smer a pán Fico“. Je to stanovisko štátnika ? Alebo straníckeho žongléra ? Netreba komentovať.

Tí, čo predali SPP   teda znovu dosiahli  to, čo kupujúcemu sľúbili pri predaji :   Kúpite si menšinu firmy , dostanete rozhodovaciu väčšinu a robte si svoj byznis. Asi si vieme si predstaviť , čo z toho majú a budú mať  menšinoví majitelia SPP.  Aj to si  vieme  zhruba predstaviť, čo takéto zvýšenie cien plynu  prinesie pre domácnosti, nemocnice, výrobu a spätne pre nás všetkých   cez zvýšenie cien tovarov a služieb.  Len to si nevieme dosť dobre predstaviť ( aspoň ja nie) , čo to prineie pre tých, ktorí takto spravujú náš majetok…. Lebo to, že plynová rozprávka je pre Miškova a jeho partnerov  vo vláde   morálne Waterloo,   ich zjavne „ netankuje“.

 

Kto vyrába slovenský fašizmus?

09.03.2016

V dnešnej tlači a v elektronických médiach sa objavilo niekoľko analýz príčin vstupu kotlebovcov do parlamentu. Znejú vedecky a objektívne (súvis s Ficovým strašením imigrantmi, so štyri viac »

Nebyť „ tých Židov“, Tiso by bol vlastne OK. Aj toto zaznieva. ..

16.03.2014

Poludnie v kaviarničke stredoslovenského okresného mesta. Je piatok 14. marca a rádio prináša správy. Jednou z tém je výročie vyhlásenia vojnového slovenského štátu. Ako sa stáva u nás viac »

Mentálne geto Štefana Hríba.

15.02.2013

Do ostatného stretnutia relácie Večer pod lampou (14. februára 2013) pozval Štefan Hríb dve skupiny najväčšej slovenskej cirkvi. Servíroval ich oddelene a postupne. Jednu tvorili mladí aktivisti viac »

Florida, univerzita, streľba, zbraň, zranení

Po streľbe v nočnom klube v Mexiku päť mŕtvych

16.01.2017 15:50

Strelec zabil najmenej päť ľudí a zranil ďalších deväť osôb v nočnom klube v mexickom letovisku Playa del Carmen na pobreží Karibského mora.

Taliansko, smog, Miláno

Oslo bude dva dni bez dieselových áut. Dôvodom je znečistenie ovzdušia

16.01.2017 15:37

Ďalšou zo svetových metropol, ktorá sa rozhodla proti narastajúcemu znečisteniu vzduchu bojovať dopravnými obmedzeniami, je nórske Oslo.

bratislava proti hazardu

Bratislava má od ľudí dostatok podpisov za zákaz hazardu

16.01.2017 15:36

Organizátori petície za zákaz hazardných hier v Bratislave zhromaždili dostatok podpisov, aby samospráva mohla schváliť príslušné nariadenie.

Kohút, Sliepka

Vtáčia chrípka sa vyskytla aj v dedine pri Trnave

16.01.2017 15:30

Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky na Slovensku zistili v súkromnom chove hydiny v obci Horná Krupá v okrese Trnava.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 13454x
Priemerná čítanosť článkov: 2242x

Autor blogu

Kategórie